انواع دستگاه های الپتیکال (اسکی فضایی)

تمرین با الپتیکال(اسکی فضایی)، تمرینی با ضربه های کم است که باعث سوزاندن کالری می شود.

برخلاف دویدن روی تردمیل می توانید با استفاده از الپتیکال فشار را از روی زانوهای خود بردارید. الپتیکال های هر کارخانه با دیگری فرق دارد پس قبل از انتخابتان تحقیق کنید.

کراس ترینِر

بسیاری از الپتیکال ها (اسکی فضایی) هستند که روی نیم تنه ی پایینی تمرکز دارند و دستگیره هایشان ثابت است. این نوع الپتیکال را کراس ترینر می نامند، که یک تمرین بر روی نیم تنه ی بالایی شما است درحالی که در نیم تنه ی پایینی و پاهای خود در حال سوزاندن کالری هستید.

دسته ی محرک

متناسب با نوع دستگاه، دسته ی محرک در مرکز یا جلو قرار می گیرد. دسته ی محرک وقتی جلو است وزن بدنتان را به سمت جلو نگه می دارد.

و همین باعث شده تعادل کم باشد. وقتی دسته ی محرک در مرکز است، وزنتان هم در مرکز جمع می شود و معمولاً نرم ترین حرکت را به وجود می آورد.

حتما بخوانید:  بهترین الپتیکال های ۲۰۱۷

حرکت پدال ها

همه ی الپتیکال ها حرکت وابسته یا مستقل دارند. در حالت مستقل، شما تمرینی سخت تر خواهید داشت چون هر پا جداگانه باید پدال بزند ،ولی در حالت وابسته پدالی که با یک پایتان جلو می برید نیرویی به پدال دیگر وارد می آورد و شما راحت تر پدال می زنید و کاری که انجام می دهید کمتر می شود و فشار کمتری روی مفاصلتان وارد می آید.

حرکت های دیگر

الپتیکال هایی که پدال زدن معکوس را هم برای شما امکان پذیر ساخته اند تمرینی قوی تر بر روی عضلات عقب ران به همراه دارند. الپتیکال هایی که شیب دار هم می شوند به شما این امکان را می دهند که فقط روی پاهایتان کار کنید.

اگر این پست برایتان مفید بوده است، آنرا با دوستان خود به اشتراک بگذارید.