ایستادن صحیح بر روی الپتیکال (اسکی فضایی)

الپتیکال ها (اسکی فضایی) دستگاه های ثابتی هستند که راه رفتن و دویدن را مشابه سازی می کنند.نداشتن حالتی مناسب در هنگام تمرین با الپتیکال دقیقا مانند تمرین با تردمیل ،از سودمندی آن می کاهد و ممکن است موجب درد در ناحیه کمر و پا می شود. شود.داشتن حالت مناسب هنگام تمرین با الپتیکال (اسکی فضایی) از زخمی شدن شما ممانعت می کند و موجب تمرینی پر فایده برایتان می شود.

کمر و ستون فقرات

 در مطالب گذشته در مورد اینکه الپتیکال (اسکی فضایی) برای کمر درد خوب است یا نه صحبت کردیم؛ از موارد اساسی که مانع کمر درد و یا بهبود آن می شود ایستادن صحیح بر روی اسکی فضائی است که در آن ستون فقرات شما هم آسیب نبیند. ایستادن در حالت مناسب روی الپتیکال، ستون فقرات شما را در حالتی بی طرف قرار می دهد در حالیکه بازوهایتان را به عقب کشیده و سرتان را بالا گرفته اید،چانه تان را مستقیم و شکمتان را سفت و دستهایتان را ریلکس نگهدارید. ایستادن صحیح بر روی الپتیکال ممکن است در ابتدا عجیب بنظر برسد ولی با تکرار مداوم طبیعی تر می شود و  اینگونه بهترین کنترل را بر روی بدنتان خواهید داشت.

حتما بخوانید:  فواید پله نوردی

دستها و بازو ها

بعضی الپتیکال ها(اسکی فضائی) دارای دستگیره هستند که در هنگام استفاده آن را جلو و عقب می برید تا تعادلتان بهم نخورد. در حالیکه از دستگیره ها استفاده می کنید بازوهایتان را پایین و عقب بکشید و چک کنید که بازوها و ران هایتان همچنان به سمت جلو هستند. برای تمرینی بهتر روی پاها و بالا تنه با اسکی فضائی،می توانید از دستگیره ها استفاده نکنید تا برای نگه داشتن تعادل بدن، ماهیچه های مرکزی فعالیت بیشتری داشته باشند.

از مجموعه اسکی مقاومتی(الپتیکال) کراس فیتنس دیدن کنید.

حالت قرار گرفتن پا

کف پا را طوری روی پدال مخصوص پای الپتیکال می گذارید ،که نه زیاد جلو باشد نه زیاد عقب. ران هایتان را هم جلو نگهدارید تا نتیجه ای بهتر از تمرین خود داشته باشید.

حرکت

حرکت مفید بر روی الپتیکال (اسکی فضایی) نیازمند حرکت متناسب دست ها و پاها با هم است.اگر تعادلتان در حال بهم خوردن بود،مقاومت دستگاه را بالا ببرید.

حتما بخوانید:  پرس سینه صحیح چگونه است؟

اگر این پست برایتان مفید بوده است آن را با دوستان ورزشکار خود به اشتراک بگذارید.