تقویت عضلات ساق پا با دستگاه

شیوه اجرا حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه

  1.  بایستید ، انگشتان پا را روی سکوی دستگاه بگذارید . شانه ها را زیر بالشتک گذاشته ، پاشنه ها را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید تا به حالت کشش کامل درآید .
  2. وزنه را تا جایی که امکان دارد ، با بالا آوردن پاشنه بالا بیاورید ، زانوها به حالت صاف و کشیده باشند .
  3.  به آرامی پایین بیایید تا پاشنه ها به حالت شروع بازگردند .

عضلات درگیر در حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه

عضلات اصلی : دو قلو ( گاستروکنمیوس )
عضلات کمکی : نعلی ( سولئوس )

نکات آناتومیکی در حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه

وضعیت پاها در حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه :

اگر نوک انگشتان مستقیماً رو به جلو باشد ( تصویر a ) ، همه عضله دوقلوی ساق پا هدف تمرین خواهد بود .
اگر نوک انگشتان پا رو به خارج باشد ( تصویر b ) ، تمرکز حرکت روی سر داخلی ( میانی ) عضله دوقلو خواهد بود . در صورتی که نوک انگشتان رو به داخل باشد (تصویر c ) سر خارجی ( جانبی ) این عضله بیشتر تقویت می شود .

حتما بخوانید:   بهترین فرم بدن بر روی تردمیل

فاصله پاها در حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه :img_7026-90x300

اگر فاصله پاها به اندازه عرض لگن باشد ، هدف تمرین همه عضله دو قلوی ساق پا خواهد بود . در حالی که فاصله پاها بیش از این ( a ) ، باعث تمرکز حرکت روی سر داخلی ( میانی ) عضله دوقلو است . در وضعیتی که که فاصله پاها کمتر از عرض لگن باشد ( b ) ، سر خارجی ( جانبی ) این عضله بیشتر تقویت می شود .

وضعیت بدن در حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه :

زانوها را محکم و کمر را راست و صاف نگه دارید . زانوها اگر راست قفل شوند سبب کشش عضله دوقلو خواهند شد و تمرکز تمرین را روی این عضله به حداکثر رسانده و عملکرد عضله نعلی شکل را به حداقل می رساند . اگر زانوها خم باشد عضله نعلی شکل هم اجازه خواهد یافت تا در حرکت سهیم شود .
دامنه حرکتی ساق پا ایستاده با دستگاه :

حداکثر دامنه حرکتی ، موجب کشش کامل در بخش پایین حرکت و فشار کامل در بالای حرکت می شود .

حتما بخوانید:   چند ترفند دویدن برای چری سوزی بیشتر