دستگاه قایقی واگرا

دستگاه قایقی واگرا یکی از مهمترین تمرینات بدنسازی را برای هدف قرار دادن عضلات پشت کمر ، انجام می دهد.

عضلات اصلی درگیر در تمرینات با دستگاه قایقی واگرا

این دستگاه تعداد وسیعی از عضلات پشت کمر را مثل عضلات پایینی کمر، عضلات میانی و ذوزنقه را درگیر می کند. همچنین منجر به تقویت عضلات سرشانه، دلتوئید و بازویی قدامی و ماهیچه های قفسه سینه می شوند.

عضلات ثانویه

هنگامی که از دستگاه قایقی واگرا در تمرینات فیتنس خود استفاده می کنید، در واقع همزمان با سایر قسمت های ذکر شده به تقویت و تثبیت ماهیچه های ثانویه خود نیز می پردازید.

 عضلات دوسر و عضلات سه سر بازو، هردو در استفاده از قایقی واگرا، فعال می شوند و شما عضلات خود را با آن تثبیت می کنید. ماهیچه های همسترینگ و گلوتئوس در قسمت های پایینی بدن، در این تمرین فعال می شوند.

 از بهترین و مشهورترین برندهای دستگاه های بدنسازی و فیتنس ، برند متریکس است که در زمینه طراحی و تولید، سابقه درخشانی دارند. قایقی واگرا ULTRA G7 متریکس را هم اکنون می توانید از کراس فیتنس خریداری کنید.

حتما بخوانید:   باید و نباید های ورزش با دوچرخه ثابت (۱)