عضله سه سر بازویی یا Triceps

عضله سه سر بازویی سه سر یا سه بخش دارد . سر دراز از زیر حفره دوری مفصل شانه ،سر جانبی ( خارجی ) از سطح خارجی استخوان بازو و سر میانی ( داخلی ) آن از سطح میانی و خلفی استخوان بازو بلند می شود . 1437622499_سه سر این عضله با هم یکی می شوند و در انتهای پایینی تاندون واحدی را تشکیل می دهند که به پشت مفصل آرنج روی زائده آرنجی استخوان زند زیرین متصل می شود .

عضله سه سر بازویی سبب باز شدن آرنج می شود که این عمل دست را از صورت دور می کند . این عضله تنها عضله ای است که مفصل آرنج را راست می کند .
در حالی که سه عضله ( دو سر بازویی ،بازویی قدامی و بازویی زند زبرین ) آرنج را خم می کنند . تمام سر های عضله سه سر بازویی از مفصل آرنج می گذرند اما تنها سر دراز آن است که از زیر مفصل شانه عبور می کند .

حتما بخوانید:   فواید الپتیکال برای دونده ها (۱)