نکات آناتومیکی در حرکت لانج یا قیچی

 

فاصله پاها در حرکت لانج یا قیچی :
بهترین حالت برای حفظ تعادل این است که : فاصله پاها به اندازه عرض شانه باز باشند .

وضعیت پاها در حرکت لانج یا قیچی :
انگشتان پا راست و کشیده به جلو یا کمی متمایل به خارج بدن باشند . مانند حالت گام برداشتن . پاشنه محکم روی زمین میخکوب می شود .

مسیر حرکت لانج یا قیچی :
برای اینکه عضلات چهار سر ران هدف اصلی تمرین باشد ، قدم ها را کوتاه بردارید ( قیچی ) . قدم های بلندتر عضلات سرینی و همسترینگ را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد .

وضعیت بدن در حرکت لانج یا قیچی :
وقتی که حرکت قیچی به جلو را انجام می دهید ، وزن بدن را به پا منتقل کنید و بالا تنه و کمر را صاف نگه دارید .

دامنه حرکتی لانج یا قیچی :
در طی حرکت زانو باید به اندازه نود درجه خم شده ، ران ها به موازات سطح زمین قرار گیرند .

حتما بخوانید:   ارتباط کیفیت زندگی و سن فیتنس

مقاومت در حرکت لانج یا قیچی :
تمرین قیچی نسبت به سایر تمرینات پا ، با وزنه های سبک تری انجام شود . وزنه های بسیار سنگین ممکن است موجب درد در ناحیه کاسه زانو شوند .