وضعیت صحیح ایستادن بر روی اسکی

اسکی روی برف می تواند یکی از خطرناک ترین ورزش ها باشد، البته بستگی به شیب و موقعیت برف ها دارد. وضعیت صحیح بر روی اسکی تعیین کننده ی همه چیز است. از توانایی شما برای کنترل سرعت گرفته تا چرخش و ایستادن. اگر شما بتوانید به درستی بر روی اسکی بایستید، سرعت و شیبی که در آن اسکی می کنید می توانند تقریباً به هم مرتبط نباشند.

چشم ها و سر

سر شما باید محکم بین شانه هایتان، صاف قرار گیرد مانند سربازها. سرتان نباید هیچ گاه به جلو یا عقب خم شود. چشم هایتان باید همیشه مسیر سرازیری را نگاه کنند. دیدن اطراف هنگام اسکی کردن برای شما فایده ای ندارد چون مسیرتان به سمت سرازیری است.

شانه ها

همانند سرتان، شانه هایتان هم در هنگام اسکی باید خیلی کم حرکت کنند. آن ها تنها یک حالت باید داشته باشند و آن هم دقیقاً در بالای پاهایتان است. شانه هایتان می توانند بالا و پایین هم بروند و بدنتان را منبسط و منقبض کنند در حین اینکه زانوهایتان را صاف یا خم می کنید. همچنین در حین چرخیدن هم می توانند از راست به چپ حرکت کنند. هرچند برای داشتن وضعیت صحیح بر روی اسکی باید خط مسقیم بین شانه ها و پاهایتان حفظ شوند.

حتما بخوانید:  سوزاندن کالری با استفاده از دوچرخه ثابت(اسپینینگ)

دستها

اسکی کردن و رانندگی هر دو به قرار گرفتن دستها به طور صحیح وابسته هستند. چوب اسکی ها بطور خودکار کاری می کنند که وقتی در حال اسکی هستید کف دستهایتان رو به روی هم قرار گیرند. دستهایتان باید در مقابل نیم تنه ی بالاییتان قرار گیرند و ارتفاع آن ها بر روی چوب اسکی باید بین قفسه ی سینه و ناف باشد. خمیدگی آرنج ها نشان می دهند که به چه میزانی دستهایتان نزدیک نیم تنه ی بالاییتان هستند. هرچه پاهایتان را بیشتر صاف کنید، دستهایتان دورتر از قفسه سینه و دورتر از یکدیگر قرار می گیرند.

پاها

ایستادن درست اسکی چیزیست که باعث می شود اسکی صاف بر روی برف قرار گیرد. پاهایتان را به پهنای شانه هایتان یا کمتر باز کنید. جا به جا کردن اسکی ها هرچند دفعه یکبار جلوگیری از افتادن می کند. اگر پاهایتان زیادی باز یا زیادی به هم نزدیک باشند خطر حادثه بالا می رود.

حتما بخوانید:  بهترین فرم بدن بر روی تردمیل

اگر این پست برایتان مفید بوده است، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.