یک تمرین حرفه ای با اسکی قدرتی (الپتیکال)

با این تمرین که به مدت ۳۶ تا ۴۸ دقیقه به طول می انجامد قدرت روحی ، استقامتی و جسمی خود را با الپتیکال های  Horizon Elite به چالش می کشید.

 1. ابتدا با مقاومت پایین دستگاه برای ۷ دقیقه خود را گرم کنید تا ضربان قلبتان افزایش یابد.
 2.  این مرحله را برای ۶ تا ۷ بار تکرار می کنید:
  شیب الپتیکال را کمی افزایش داده و با پاهای خود به سمت جلو فشار وارد می کنید.
  یک سطح دیگر سیب را افزایش داده برای یک دقیقه دیگر ادامه می دهید.
  برای یک دقیقه سوم شیب را افزایش داده و ادامه دهید.
  شیب را به سطح نهایی برسانید و برای یک دقیقه ادامه دهید.
  شیب را به مرحله ابتدایی برسانید و برای دو دقیقه با الپتیکال پدال بزنید.
 3. برای ۵ دقیقه شیب را  ۰٪ کنید و با مقا.مت پایین بدن خود را سرد کنید.
حتما بخوانید:   تنوع تمرینات با روئینگ