آیا کار کردن در فیتنس و تناسب اندام ما تاثیر منفی دارد؟

/
عادات کاری ناسالم  نتیجه هشدار دهنده ای در کشور استرالیا داشته است.…

شروع فیتنس بعد از تعطیلات

/
برای همه ما پیش می آید که زمانی را که در تعطیلات می گذرانیم،…