بدنسازی چیست؟

  • ۱۰ام خرداد, ۱۳۹۴

همیشه به خاطر داشته باشید که بدنسازی چیزی بیش از رسیدن به ماهیچه های عظیم و بزرگ و بدنهای روغن زده ای است که گاهی فکر می کنیم رو به ترکیدن است….

ادامه مطلب