مشخصه جزئیات
نشان تجاری جانسون
مدل SL- 165
محل مصرف باشگاهی
نوع مصرف قدرتی
ابعاد دستگاه 169×110×127 سانتی متر
وزن خالص دستگاه 225 کیلو
حداکثر وزنه دستگاه 91 کیلو