مشخصه جزئیات
نشان تجاری کتلر
مدل KINETIC F3
محل مصرف خانگی
نوع مصرف قدرتی
حداکثر وزنه دستگاه 80 کیلو