مشخصه جزئیات
نشان تجاری بادی کرفت
مدل Elite 605N
محل مصرف خانگی
نوع مصرف قدرتی
وزن خالص دستگاه 190 کیلو
حداکثر وزنه دستگاه 90 کیلو