مشخصه جزئیات
نشان تجاری جیم 80
محل مصرف باشگاهی
نوع مصرف قدرتی
سری ُُُُSYGNUM
حداکثر وزنه دستگاه 2X56 کیلوگرم
رنگ نقره ای