مشخصه جزئیات
نشان تجاری کراس کر
مدل C08-FRENCH
محل مصرف خانگی
نوع مصرف ماساژ
رنگ خاکستری