مشخصه جزئیات
نشان تجاری جانسون
مدل SU-302
محل مصرف باشگاهی
نوع مصرف قدرتی
ابعاد دستگاه 167.5×150×195 سانتی متر
وزن خالص دستگاه 223 کیلو
حداکثر وزنه دستگاه 86.4 کیلو
ویژگی های مخصوص معلولین مناسب برای معلولین