مشخصه جزئیات
نشان تجاری جانسون
مدل SL- 160
محل مصرف باشگاهی
نوع مصرف قدرتی
ابعاد دستگاه 170×106×138 سانتی متر
وزن خالص دستگاه 261 کیلو
حداکثر وزنه دستگاه 91 کیلو