تجهیزات باشگاهی

به هر دستگاه یا وسیله ای که طی یک فعالیت بدنی در فضای ورزشی استفاده می شود، تا قدرت عضلات و یا توانایی هوازی افراد را با میزان ثابت یا متغییری از شدت تمرینات افزایش دهد، تجهیزات باشگاهی می گویند.

این تجهیزات به سه دسته، دستگاه های هوازی، دستگاه های قدرتی و لوازم جانبی( بند TRX , دمبل ها و…) تقسیم می شوند.