تجهیزات هوازی

 وسایل و دستگاه هایی که باعث می شوند شدت ضربان قلب شما حداقل تا میانگین (یا 65% تا 80% )حداکثر ضربان قلب شما افزایش پیدا کند و شما بتوانید تمرینات هوازی با شدت های گوناگون را در محیط بسته انجام دهید، می گویند.

تجهیزات هوازی شامل:

الف.دستگاه ها هوازی:

  1. تردمیل ( Treadmill)
  2. الپتیکال ( Elliptical)
  3. Stair Stepper ( پله برقی و استپ باشگاهی )
  4. Rower
  5. Krankcycle  ( دوچرخه دستی)
  6. دوچرخه ثابت

ب.وسایل هوازی

تمام وسایلی که با آن ها تمرینات هوازی انجام می دهند( توپ،طناب و…) از بعضی از این وسایل می توان در تمرینات قدرتی نیز استفاده کرد