الپتیکال( با گام های متغیر )

مزیت الپتیکال ها تاثیر زیاد آن ها بر حالت بدن افراد است ، بدون این که فشار زیادی به کمر و زانو ها وارد کند اجازه می دهد شما برای مدت زیادی تمرین کنید.

تفاوت این سری با دیگر دستگاه های مشابه، تنظیم فاصله بین قدم ها و ارتفاع آن ها است.این امکان باعث می شود، فرد راحت تر بر روی دستگاه مستقر شود و تمرین کند.