الپتیکال

دستگاه الپتیکال شاید یکی از دوستانه ترین دستگاه های موجود در باشگاه باشد. تمام کاری که شما باید انجام بدهید، ایستادن روی پیدال ها و شروع به راه رفتن ویا دویدن است.

مزیت این دستگاه  تاثیر زیاد آن بر حالت بدن است، بدون این که فشار زیادی به کمر و زانو ها وارد کند.این دستگاه امکان تمرین بالا و پایین تنه را برای تمام ردهای ورزشی و سنی برای ورزشکاران فراهم می کند.