تردمیل

یک دستگاه باشگاهی که، برای تمرین در خانه هم پیشنهاد می شود. در واقع این دستگاه پیاده روی و دویدن در فضای آزاد را برای شما در فضای داخلی باشگاه( منزل)  شبیه سازی می کند. برای استفاده از این دستگاه سایز و سابقه ورزشی شما اهمیتی ندارد، این دستگاه با امکان تغییر سرعت، شیب و شدت تمرین ها این امکان را به تمام سطوح مختلف ورزشکاران می دهد که تمرین کنند. این دستگاه می توانند تمام اهداف ورزشی را (تناسب اندام تا مسابقات)  پوشش دهد.