پله برقی

این دستگاه زمانی یکی از باحالترین وسایل ورزشی درباشگاه ها بود،اما بدلیل استفاده نادرست از این وسیله در باشگاه ها در طی زمان مورد بی لطفی قرار گرفت.

استفاده صحیح از این دستگاه می تواند شما را به اهداف ورزشیتان نزدیک کند.حرکت این دستگاه بصورتی است، که شما حس می کنید دارید بر روی یک پله برقی برعکس راه می روید.

این دستگاه بر روی تمام عضلات پایین تنه کار می کنند، دقیقا شبیه راه رفتن روی پله های واقعی عمل می کنند.عضلاتی که در این دستگاه استفاده می شوند شامل چهارسر رانی، همسترینگ، نیم وتری ، خیاته و…  هر چقدر ماهیچ های شما بیشتر کار کند شما کالری بیشتری می سوزانید و  سیستم هوازی خود را پیشرفته تر می کنید و مدت زمان ورود به حالت خستگی را در خود افزایش می دهید.