دوچرخه ثابت ترکیبی(هیبرید)

 شباهت زیادی به دوچرخه های پشت دار از لحاظ محل قرارگیری پیدال ها دارند.صندلی آن ها نیز مانند دوچرخه پشت دار است امام بغییر از این که جلو و عقب می رود توانایی بالا پایین شدن را نیز مانند یک زین دارا است.

این مدل، به ورزشکار این امکان را می دهد راحت تر محل صندلی خود را تنظیم کند و فشار کمتری به نواحی کمر ، پشت و زانو های او وارد شود.