تجهیزات قدرتی باشگاهی:

برای مدت ها مردم فکر می کردن دستگاه های قدرتی مخصوص ورزشکاران و بدنسازان حرفه ای است. ولی امروزه بعنوان دستگاه ی مکمل تمرینی مورد استفاده طیف زیادی از ورزشکاران در تمام سطوح قرار می گیرند. این دستگاه ا به دونوع دستگاه کابلی و وزنه آزاد تقسیم بندی می شوند.

دستگاه کابلی:

این مدل ها بر اساس نوع کاربرد دستگاه این امکان را به ورزشکاران می دهند که شدت نیروی وارد بر عضلات شان را تنظیم کنند.این دستگاه ها بصورتی طراحی شده اند که ورزشکار در حالت بدنی درست حرکات تمرینی مورد نظر خود را انجام دهد و بخود آسیب نرساند.

دستگاه وزنه آزاد:

این دستگاه ها با رویکرد انجام تمرین ها وزنه آزاد طراحی شدند و در حالت های گوناگون گسترش پیدا کردند. این دستگاه ها به ورزشکاران این اجازه را می دهند بر اساس توانایی های فردی میزان شدت تمرینات را بر هر عضله مشخص کنند. همچنین ایمنی مورد نیاز برای انجام حرکات وزنه آزاد را برای ورزشکاران فراهم می کند.