AURA:

 این سری با ظاهر کلاسیک خود در وهله اول برتری خاصی از لحاظ طراحی نسبت به رقبای خود دارد.ویژگی ها شاخص آن این سری را جز خاص ترین خط تولیدات صنعتی جهان کرده است.

با انتخاب این سری طیف زیاد و گوناگونی از ورزشکاران، از مبتدی تا حرفه ای را به باشگاه خود جذب می کنید. این سری از دستگاه ها بگونه ای طراحی شدند شدت تمرینات بصورت نرم و طبیعی به ورزشکاران وارد کند تا آن ها حس خوبی از تمرینات خود داشته باشند.