MAGNUM :

ایده آل برای ورزشکاران حرفه ای که می خواهند به حداکثر توان فیزیکی خود برسند. این سری به شما ترکیب غیر موازی از حرکات را در عین ایمنی ارائه می دهدو بصورت ساده ای برای ورزشکاران این امکان را فراهم می کند که بدون آسیب زدن به مفاصل خود فعالیت های سنگینی را انجام دهند.

انواع دیگر این محصول مانند  Double MEGA Racks فضای بسیار زیادی از باشگاه را برای تمرینات پیشرفته پوشش می دهد. بهترین نکته این دستگاه ها مقاومت و سازگار پذیری آن ها در محیط های گوناگون است.