تجهیزات قدرتی فری موشن:

این امکان را برای اعضا خود فراهم کنید تا بصورت پیشرفته تری تمرین کنند. این دستگاه ها بدلیل طراحی خاص آن ها امکان تمرینات بسیار پیشرفته ای را با حفظ ایمنی برای ورزشکاران فراهم می کنند. تا ورزشکاران در سطوح بالا بتوانند بدون آسیب زدن بخود تمرینات سطح بالایی را انجام دهند.