تجهیزات هوازی خانگی:

براساس  گفته های ACSM بهترین زمان برای تمرینات هوازی و سلامتی بین 20 تا 40 دقیقه است. این نوع تمرینات آرام ( شدت کم) اما با زمان طولانی است. تمرینات هوازی برای بهبود عملکرد و سلامت جسمی مورد استفاده قرار می گیرد.

این تمرینات می تواند تمام عضلات و قسمت ها ی بدن را پوشش دهد. یعنی شما می توانید در یک زمان تمام عضلات خود را به چالش بکشید. تجهیزات هوازی خانگی با بهبود و افزایش سطح سلامتی جامعه برای تمام سنین و سطوح جامعه طراحی شده اند تا نظر افرادی که فعالیت کمی دارند و یا از باشگاه ها دور هستند را نیز به فعالیت بدنی و توجه به سلامتی جلب کنند.