دستگاه های ماساژ:

فرض کنید بعد از یک روز طولانی به خانه بر می گردید در حالی که سردرد دارید، دستان تان تیر می کشد ، دردی در کمر خود و سوزشی در پاها دارید. لباس های تان را در می آورید و بسمت مبل شخصی خود می روید و در دل می گوید کاش می توانستی این درد را از بدن من خارج کنی و مبل شما بصورت غیر قابل باوری شروع به ماساژ دادن تمام نقاط درد شما بکند. در واقع این تفکری است که پشت صندلی های ماساژ موجود است.

صندلی ها و دستگاه های ماساژچند دهه است که به بازار آمده اند. برای کاهش درد و رفع خستگی ها یی که بدلیل فعالیت های روزانه بوجود آمده است. دستگاه های ماساژ بطور معمول از موتور، چرخ دنده، غلطک ها و ویبراتور تشکیل شده اند. طرح این تیپ صندلی ها به بیشتر از 50سال قبل بر می گردد. و در دهه های اخیر این صندلی و دستگاه ها پیشرفت زیادی کرده کند و دارای کیسه های جریان هوا نیز شده اند.

دستگاه های موجود در شرکت کراس به سه دسته 1. صندلی های ماساژ2. ماساژور های پا 3. صندلی های ماساژ ژتونی تقسیم بندی می شوند.