ماساژورهای پا :

این دستگاه ها شامل غلطک ویبراتور و در بعضی مدل ها کیسه های هوا و کیت ها ی گرمایی هستند. بعد از استقبال زیاد کاربران از صندلی های ماساژ به بازار آمدند.

این دستگاه ها این امکان را دارند با 7 برنامه متفاوت و یا برنامه هایی بصورت شخصی ، تمام اجزا پا از کف پا تا ساقه پاها را ماساژ می دهند.