صندلی‌های ماساژ:

صندلی های که برای ماساژ سر، شانه، پشت و گردن طراحی شده اند و معمولا از ویبراتورهای الکترونیکی و موتور برای این کار استفاده می کنند. این وع صندلی ها که امروز بسیار زیاد دیده می شود و گاههی بعنون کالای لوکس نیز خریداری می شوند، قبا از شروع جنگ جهانی دوم نیز در ژاپن بصورت ساده تری وجود داشته است.

افراد می توانند به راحتی روی صندلی بصورت خوابیده و نشسته قرار بگیرند. صندلی ها تمام بخش های بدن از سر تا پا ماساژ می دهند.دارای تنظیمات گوناگونی مانند برنامه های مختلف ماساژ و قابلیت ایجاد هر برنامه بصورت شخصی برای کاربران است