تجهیزات ماساژ ژتونی:

این مدل صندلی های ماساژ برای استفاده عموم در مراکز تفریحی و فروشگاه ها تولید طراحی شده است و از 3دقیقه تا 10دقیقه زمان برای انجام ماساژ به همگان اراهه می دهد.

این دستگاه مانند دیگر صندلی های ماساژ و فقط با مدت زمان محدود است و دارای فضای برای قرارگیری سکه و شوع کار دستگاه است.