دستگاه پرس سرشانه همگرا Matrix G3_S23

اگر در انجام بدنسازی و ساخت عضلات خود جدی هستید، نباید سرشانه های خود را فراموش کنید. شانه های قوی نه تنها برای قوی بودن ،بلکه برای تناسب اندام مطوب بسیار ضروری…

ادامه مطلب